Tutkimus

Tutkimuksen laadusta kertovat muun muassa ulkopuolinen rahoitus sekä Suomen Akatemian huippuyksikkö, jossa Kemian tekniikan korkeakoulu on mukana kehittämässä tulevaisuuden high-tech-materiaaleja sekä dynaamisia ja kompleksisia mallisysteemejä perustuen luonnon lähtöaineisiin. Lue lisää tutkimuksen huipuista.
 

Tutkimuksen painopistealueet

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit ja aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Niissä keskitytään puun, muiden biomassojen sekä malmien ja mineraalien jalostamisessa käytettävien prosessien ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen ja kehitetään näihin raaka-aineisiin perustuvia uusia materiaaleja ja niiden sovelluksia.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää